Gói dịch vụ kế toán trọn gói này chủ yếu dành cho các doanh nghiệp đã có hoạt động mua bán, giao dịch và bắt đầu xuất hoá đơn cho khách hàng.  

 

Để đáp ứng như cầu của Bạn, dịch vụ kế toán ABC sẽ thay bạn thực hiện các công việc liên quan bao gồm:Ghi chú:

  • Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
  • Giá trên chỉ áp dụng cho lĩnh vực Tư vấn & dịch vụ.
  • Đối với các lĩnh vực thương mại, sản xuất, xây dựng: giá dịch vụ/tháng  từ 1.000.000 đến 2.000.000 đ.
  • Khi có phát sinh chứng từ/hoá đơn sẽ phải tính thêm phí phát sinh (mỗi hoá đơn tăng thêm + 30.000 đ).
  • Phí quyết toán năm bằng phí 01 tháng dịch dụ kế toán