Chi tiết công việc Kế toán trọn gói (Gói chuyên nghiệp)

Chi tiết công việc Kế toán trọn gói (Gói chuyên nghiệp)

Gói dịch vụ kế toán trọn gói này chủ yếu dành cho các doanh nghiệp đã gia tăng hoạt động mua bán, giao dịch và có nhân viên.     Để đáp ứng như cầu của Bạn, dịch vụ kế toán ABC sẽ thay bạn thực hiện các công việc liên quan bao gồm: Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm...
Chi tiết công việc Kế toán trọn gói (Gói phát sinh)

Chi tiết công việc Kế toán trọn gói (Gói phát sinh)

Gói dịch vụ kế toán trọn gói này chủ yếu dành cho các doanh nghiệp đã có hoạt động mua bán, giao dịch và bắt đầu xuất hoá đơn cho khách hàng.     Để đáp ứng như cầu của Bạn, dịch vụ kế toán ABC sẽ thay bạn thực hiện các công việc liên quan bao gồm:Ghi chú: Giá...
Chi tiết công việc Kế toán trọn gói (Gói Cơ bản)

Chi tiết công việc Kế toán trọn gói (Gói Cơ bản)

Gói dịch vụ kế toán trọn gói này chủ yếu dành cho các doanh nghiệp mới thành lập doanh nghiệp xong, còn đang chuẩn bị tìm kiếm khách hàng, thuê văn phòng, nhân sự… trong thời gian này chủ yếu chưa có hoạt động gì nhiều. Tuy thiên theo qui định của luật thuế, dù...
Khai Thuế Ban Đầu

Khai Thuế Ban Đầu

Khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh của chi cục thuế Thành phố (Tỉnh), Doanh nghiệp mang thông báo đó về Chi cục thuế Quận (nơi đăng ký kinh doanh) để làm thủ tục khai thuế ban đầu để hoàn tất quá trình thành lập doanh nghiệp. Hồ sơ thuế ban đầu rất quan trọng,...
Mối quan tâm khi Quyết toán thuế

Mối quan tâm khi Quyết toán thuế

Quyết toán thuế là hoạt động kiểm tra các số liệu thuế mà công ty đã kê khai bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân… Hoạt động quyết toán thuế thường diễn ra sau một thời gian hoạt động của doanh nghiệp thông thường sau 4-5...