Khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh của chi cục thuế Thành phố (Tỉnh), Doanh nghiệp mang thông báo đó về Chi cục thuế Quận (nơi đăng ký kinh doanh) để làm thủ tục khai thuế ban đầu để hoàn tất quá trình thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ thuế ban đầu rất quan trọng, nó sẽ ảnh hường đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệo sau này vì vậy bạn cần phải thực hiện chính xác và đầy đủ.

HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ABC chuyên thực hiện trọn gói dịch vụ khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp. Với chi phí hợp lý chỉ từ 500.000 vnđ/hồ sơ chúng tôi sẽ thay mặt bạn chuẩn bị, thực hiện và hoàn thiện hồ sơ ban thuế ban đầu đúng và nhanh nhất. Bạn không cần phải chờ đợi tai cơ quan thuế hay mất thời gian soạn hồ sơ cho doanh nghiệp của mình.

Chú ý:

– Ngoài hồ sơ khai thuế ban đầu thì cũng cần phải xây dựng thang bảng lương cho nhân viên và làm hồ sơ đăng ký bảo hiểm với Cơ quan bảo hiểm.

– Sau khi chuẩn bị xong thì đến Chi cục thuế gặp bộ phận một cửa (trong phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế) đê được hướng dẫn đăng ký thuế ban đầu. Giấy hẹn nhận kết quả mẫu 06/GTGT sau 5-7 ngày làm việc.

– Chuẩn bị đơn “ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN…” (Giám đốc ký tên, đóng dấu). Khi lên lấy kết quả 06/GTGT thì nộp đơn đề nghị sử dụng hóa đơn và sẽ được nhận 1 phiếu hẹn trả kết quả sau 5-7 ngày làm việc.

– Sẽ có cán bộ quản lý thuế điện thoại hẹn, và đến doanh nghiệp kiểm tra:

1. Có treo bảng hiệu Công ty hay không

2. Có phòng làm việc có thiết bị làm việc

3. Có hợp đồng thuê nhà (mượn nhà hay không, lưu ý: hợp đồng trên 1 năm) Nếu Người đại diện pháp luật của Công ty có tên trong Sổ hộ khẩu hoặc KT3 của nơi đăng ký trụ sở thì không cần hợp đồng cho thuê hay mượn nhà.

Nếu đáp ứng đử những điều kiện trên các bạn sẽ được phép mua Hóa đơn GTGT (theo phiếu kết trả kết quả)

I. HỒ SƠ KHAI BÁO THUẾ BAN ĐẦU VÀ TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI:

1. Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp trực tiếp đến các Chi cục/Cục thuế nhận thông báo cơ quan quản lý thuế và mục lục ngân sách về để lập hồ sơ khai báo thuế ban đầu. (Download biểu mẫu 1)

Hồ sơ khai báo thuế ban đầu  (2 bộ) gồm:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (1 bản có chứng thực)
  • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc (1 bản chính).
  • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (1 bản chính).
  • Bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (1 bản chính).
  • Thông báo cơ quan quản lý thuế (1 bản chính).

2. Sau khi làm xong hồ sơ khai báo thuế ban đầu. Doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tờ khai thuế môn bài để nộp  cho cơ quan thuế khi nộp hồ sơ khai báo thuế ban đầu. (Download biểu mẫu 2)

Các mức thuế môn bài tương ứng với mức vốn đăng ký kinh doanh : (áp dụng từ 1/1/2017)

  

  • Đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh… mức thuế môn bài 1 năm phải nộp là 1.000.000 đồng.
  • Đối với đơn vị thành lập mới căn cứ vào giấy phép kinh doanh, nếu ngày thành lập sau 30/06 của năm thì trong năm đầu tiên chỉ khai và nộp số thuế môn bài bằng 1/2 so với biểu trên. Các năm tiếp theo nộp đúng theo biểu trên.

    Sau khi lập xong các bộ hồ sơ, chủ doanh nghiệp trực tiếp đi nộp hồ sơ tại chi cục thuế quản lý doanh nghiệp. Trong trường hợp nhân viên đi nộp hồ sơ thì phải có giấy ủy quyền. 

II. NỘP THUẾ MÔN BÀI

    Căn cứ mức thuế môn bài phải nộp, doanh nghiệp lập giấy nộp tiền vào ngân sách để nộp thuế môn bài theo qui định. Doanh nghiệp có thể nộp vào Kho bạc Nhà nước quận (nơi cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp) bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản  của Chi cục thuế quận đó (Download biểu mẫu 3)

    Các thông tin về Mã chương, Mã ngành KT (Khoản), Mã NDKT (Tiểu mục) doanh nghiệp ghi theo thông tin trên Thông báo về cơ quan quản lý thuế và Mục lục Ngân sách do cục thuế TP.HCM cấp.

Lưu ý :

  • Theo quy định Doanh nghiệp phải xây dựng và duy trì hệ thống kế toán trong vòng 30 ngày sau khi đăng ký kinh doanh
  • Hồ sơ khai thuế ban đầu rất quan trọng vì Doanh nghiệp bắt buộc phải theo hình thức kế toán đã kê khai cho đến khi kết thúc kỳ kế toán năm.
  • Ngoài ra, sau khi Doanh nghiệp hoàn thành thủ tục đăng ký với Cơ quan thuế thì doanh nghiệp phải lập hệ thống thang bảng lương, đăng ký lao động gửi lên Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận và làm hồ sơ đăng ký bảo hiểm ban đầu