Quyết toán thuế là hoạt động kiểm tra các số liệu thuế mà công ty đã kê khai bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân… Hoạt động quyết toán thuế thường diễn ra sau một thời gian hoạt động của doanh nghiệp thông thường sau 4-5 năm hoạt động, mục đích để xác định số thuế thực tế doanh nghiệp cần phải nộp thực tế so với số liệu đã kê khai.

Bạn đang phân vân và lo lắng khi nhận được thông báo cơ quan thuế sẽ tiến hành thực hiện việc quyết toán thuế? vậy những lo lằng đó là ?

  • Số thuế truy thu phải nộp sau quyết toán có lớn hơn so với số tiền thuế đã tự kê khai và nộp thuế trước đó không?
  • Công ty tôi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, báo cáo quyết toán thuế theo yêu cầu chưa?
  • Hồ sơ sổ sách và chứng từ không phù hợp quy định gây thiệt hại như thế nào?
  • Hồ sơ kế toán giữa báo cáo tổng hợp và chi tiết bị sai lệch, xử lý ra sao?
  • Hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán của tôi đã đầy đủ và phù hợp quy định?
  • Đâu là những khoản mục trọng yếu trong quyết toán thuế?
  • Những rủi ro về chứng từ kế toán và sổ sách kế toán mà công ty tôi có thể gặp phải là gì?
  • Giải trình quyết toán thuế thế nào? Có tốn thời gian không?