Gói dịch vụ kế toán trọn gói này chủ yếu dành cho các doanh nghiệp mới thành lập doanh nghiệp xong, còn đang chuẩn bị tìm kiếm khách hàng, thuê văn phòng, nhân sự… trong thời gian này chủ yếu chưa có hoạt động gì nhiều. Tuy thiên theo qui định của luật thuế, dù công ty của Bạn không phát sinh hoá đơn hàng tháng nhưng vẫn phải nộp các báo cáo cho cơ quan thuế.

 

Để đáp ứng như cầu của Bạn, dịch vụ kế toán ABC sẽ thay bạn thực hiện các công việc liên quan bao gồm:

Ghi chú:

  • Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
  • Giá trên chỉ áp dụng cho lĩnh vực Tư vấn & dịch vụ.
  • Khi có phát sinh chứng từ/hoá đơn sẽ phải tính thêm phí phát sinh.
  • Phí quyết toán năm bằng phí 1 tháng dịch vụ kế toán.