‘Nokia, Yahoo, Sharp… còn “chết” nói gì Vinasun’

‘Nokia, Yahoo, Sharp… còn “chết” nói gì Vinasun’

Phần đông độc giả đều cho rằng hành động dán khẩu hiệu phản đối Uber, Grab trên taxi truyền thống là thiếu cạnh tranh, thậm chí là một sai lầm, “giúp làm thị trường cho đối thủ”. Ngay khi nhiều taxi của Vinasun dán khẩu hiệu phản đối Uber, Grab đằng sau xe, mạng xã...